Úvod » E-shop » Zahrada » Roundup Flex 5 litrů

Roundup Flex 5 litrů

Roundup Flex 5 litrů

Roundup® Flex je postřikový herbicidní přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech (mimo broskvoně), vinohradech a k likvidaci nežadoucí vegetace na ostatních plochách.

Cena: 2 230 Kč s DPH
bez DPH: 1 843 Kč
Dostupnost: skladem

Popis zboží ROUNDUP FLEX 5l 

Charakteristika:

Totální herbicid

Účinná látka:
glyfosát 480 g/l (ve formě draselná soli 588 g/l)
t.j. N-(fosfonomethyl)glycin

Působení:
Roundup® Flex je neselektivní listový herbicid se systemickým účinkem. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi a listy a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny včetně kořenového systému. Touto translokací se docílí zničení i podzemních orgánů odolných vytrvalých plevelů. Roundup® Flex není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. Předpokladem úspěšného hubení vytrvalých hluboko zakořeněných plevelů je vytvoření dostatečné plochy listů v době postřiku, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době nasazení poupat nebo po odkvětu, kdy jsou rostliny v plném růstu. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání a hnědnutí zasažených rostlin během 10 - 14 dní. Za chladného a suchého počasí se příznaky mohou projevit později. Účinek se zrychluje vyšší intenzitou světla a vyšší relativní vlhkostí vzduchu. Déšť do 1 hodiny po ošetření účinek snižuje. Všechny kultivační práce se mohou provádět až v době, kdy se projevily první příznaky účinku.

Přednosti:
Roundup® Flex má velmi dobrý účinek i za nepříznivých povětrnostních podmínek.
Vylepšené hranice použití tzn. při teplotě od 2 až do 30 °C a relativní vzdušné vlhkosti minimálně 50 %.
Účinnost přípravku nesníží ani déšť hodinu po aplikaci.
Má sníženou náchylnost k odletu kapek při aplikaci až o 33 %.
Roundup® Flex obsahuje nové smáčedlo, které je šetrné k rostlinám.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijeme do nádrže aplikátoru naplněné do dvou třetin vodou a za stálého míchání doplníme na stanovený objem, nebo použijeme předmíchací zařízení, je-li jím aplikátor vybaven.

Dávkování:
> sady ovocné, áleje a jiné porosty (likvidace pařezů, potlačení pařezové výmladnosti, hubení výmladků) 400 ml / 10 l vody / OL 0 dní (aplikace nátěrem, nebo postřikem; max. 1x za vegetační sezónu)
brambor, cukrovka, kukuřice, slunečnice, sója a jiné plodiny (jednoleté plevele) 1,4 - 2,3 l / 100 - 150 l vody / 1 ha / OL 0 dní (aplikace před setím; max. 1x za vegetační sezónu)
brambor, cukrovka, kukuřice, slunečnice, sója a jiné plodiny (vytrvalé plevele, pýr plazivý) 2,3 - 3,7 l / 100 - 150 l vody / 1 ha / OL 0 dní (aplikace před setím; max. 1x za vegetační sezónu) 
hrách, peluška mimo množitelské porosty (pýr plazivý, vytrvalé plevele, uskladnění mechanizované sklizně) 2,3 l / 200 l vody / 1 ha / OL 10 dní (aplikace před setím 10 dní; max. 1x za vegetační sezónu)
vinná réva (pýr plazivý, pcháč, mleč) 2,3 - 3,7 l / 200 vody / 1 ha / OL 14 dní (opakovaná aplikace do max. 7,5 l / 1 ha) 
jádroviny, peckoviny mimo broskvoň (pýr plazivý, pcháč, mleč) 2,3 - 3,7 l / 200 vody / 1 ha / OL 0 dní (opakovaná aplikace do max. 7,5 l / 1 ha)
vinná réva (svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá) 5,6 l / 200 vody / 1 ha / OL 14 dní (opakovaná aplikace do max. 7,5 l / 1 ha)
jádroviny, peckoviny mimo broskvoň (svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá) 5,6 l / 200 vody / 1 ha / OL 0 dní (opakovaná aplikace do max. 7,5 l / 1 ha) 
vinná réva (turanka kanadská) 2,2 l / 200 vody / 1 ha / OL 14 dní (opakovaná aplikace do max. 7,5 l / 1 ha)
jádroviny, peckoviny mimo broskvoň (turanka kanadská) 2,2 l / 200 vody / 1 ha / OL 0 dní 1 ha / OL 0 dní (max. 1x za vegetační sezónu)
len mimo množitelské porosty (pýr plazivý, vytrvalé plevele, uskladnění mechanizované sklizně) 2,3 - 2,8 l / 200 l vody / 1 ha / OL 8 dní (aplikace před sklizní 8 - 10 dní; max. 1x za vegetační sezónu)
lesní hospodářství - prořezávky a probírky (hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti) 400 ml / 10 l vody / OL 0 dní (aplikace nátěrem, nebo postřikem; max. 1x za vegetační sezónu)
lesní hospodářství, lesní půda - chemická příprava pro obnovu lesa (plevele, nežádoucí dřeviny) 2,3 - 5,2 l / 200 l vody / 1 ha / OL 0 dní (max. 1x za vegetační sezónu)
lesní porosty (plevele, nežádoucí dřeviny) 2,3 - 5,2 l / 200 l vody / 1 ha / OL 0 dní1 ha / OL 0 dní (opakovaná aplikace do max. 7,5 l / 1 ha) 
lesní školky (buřeň) 2,3 - 3,7 l / 200 l vody / 1 ha / OL 0 dní (max. 1x za vegetační sezónu)
louky, pastviny (obnova TTP) 2,3 - 4,7 l / 200 l vody / 1 ha / OL 21 dní (opakovaná aplikace do max. 7,5 l / 1 ha) 
louky, pastviny (retardace) 350 ml / 100 l vody / 1 ha / OL 21 dní (opakovaná aplikace do max. 7,5 l / 1 ha) 
nezemědělská půda (nežádoucí vegetace) 2,3 - 4,7 l vody / 300 l vody / 1 ha (opakovaná aplikace do max. 7,5 l / 1 ha) 
nezemědělská půda (bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy) 5,1 - 7,5 / 400 l vody / 1 ha / (plošný postřik; opakovaná aplikace do max. 7,5 l / 1 ha) 
rostliny mimo množitelské porosty (pýr plazivý, vytrvalé plevele, usnadnění mechanizované sklizně) 2,3 l / 200 l vody / 1 ha / OL 10 dní (aplikace před sklizní 10 dní; max. 1x za vegetační sezónu)
rostliny mimo množitelské porosty (jednoleté plevele, usnadnění mechanizované sklizně) 1,4 - 2,3 l / 200 l vody / 1 ha / OL 10 dní (aplikace před sklizní 10 dní; max. 1x za vegetační sezónu) 
orná půda (pýr plazivý, vytrvalé plevele) 2,3 - 3,7 l / 200 l vody / 1 ha / OL 0 dní (aplikace po sklizni; max. 1x za vegetační sezónu)
orná půda (jednoleté plevele) 1,4 - 2,3 l / 200 l vody / 1 ha / OL 0 dní (aplikace po sklizni; max. 1x za vegetační sezónu)
zavlažovací kanály (pobřežní plevele, nežádoucí dřeviny) 3,7 l / 200 - 300 l vody / 1 ha / OL 0 dní (opakovaná aplikace do max. 7,5 l / 1 ha) 
železnice (nežádoucí vegetace) 3,7 - 7,5 l / 300 l vody / 1 ha / OL 0 dní (opakovaná aplikace do max. 7,5 l / 1 ha) 
řepka olejka mimo množitelské porosty (vytrvalé plevele, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně) 2,3 - 2,8 l / 200 l vody / 1 ha / OL 14 dní (aplikace před sklizní 14 dní; max. 1x za vegetační sezónu) 
kukuřice Roundup ready mimo množitelské porosty (jednoleté plevele, vytrvalé plevele) 4,5 l / 200 l vody / 1 ha / OL 0 dní (postemergentně, aplikace dělená ve 2 dávkách; max. 4,5 l / 1 ha za vegetační sezónu) 

Upřesnění podmínek aplikace:
Ovocné sady, áleje a jiné porosty
Nátěr či postřik pařezů, je nutno provést do 8 - 9 hodin po řezu kmínků. Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 4 % vodním roztokem.

Hrách, peluška (mimo množitelské porosty)
Přípravek se aplikuje 10 dní před sklizní. Vlhkost zrna při aplikaci přípravku má být maximálně 30 %. 

Jádroviny, peckoviny (mimo broskvoň), vinná réva
Proti svlačci rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé se vzhledem k jejich odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 5,6 l / 1 ha po nasazení poupat, popř. aplikaci po několika týdnech zopakovat. U ostatních plevelů se aplikace řídí vyškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3 rokem po výsadbě. 

Lesní hospodářství - prořezávky a probírky (hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti)
K potlačení zmlazování pařezů se používá nátěr nebo postřik pařezů 4 % vodním roztokem. Ošetření je nutné provést do 8 - 9 hodin po prořezání kmínků. Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. Hubení výmladků se provádí cíleným postřikemvýmladků 4 % vodním roztokem. 

Lesní hospodářství, lesní půda - chemická příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesa
Při přípravě pozemků před zalesňováním se ošetřuje po plném vývinu nežádoucí vegetace. Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 5,2 l / 1 ha.

Lesní porosty
V kulturách jehličnanů (s vyjímkou modřínů) při aplikaci přes vrcholky stromků se ošetřuje až po vyzrání letorostů, tj. v srpnu až září, dokud je nežádoucí vegetace v plném růstu a listy jsou zelené. Při použití dávky nad 2,3 l / 1 ha je nutno vyhnout se postřiku přes vrcholky stromků a účinným způsobem zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem).
Aplikace během sezony vegetačního období jehličnatých a listnatých dřevin je možná pouze při účinném clonění úletu postřikové kapaliny tj. použitím postřikovačů s kryty trysek.
Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. Proti hasivce orličí se ošetřuje až v době, kdy jsou čepele plně vyvinuté, tj. od poloviny srpna do konce září. V případě odolných dřevin, jako jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 5,2 l / 1 ha, popř. aplikaci po několika týdnech opakovat. Na přesličku rolní Roundup® Flex nepůsobí. 

Lesní školky
Komposty se ošetřují od července do poloviny září. Na úhorovaných produkčních plochách se provádí předseťová aplikace před síjí nebo školkováním, při plném růstu plevelů plevelů. Na záhonech se zaškolkovanými sazenicemi jehličnanů (mimo modřín) se provádí ošetření maximální dávkou 2,3 l / 1 ha koncem srpna nebo začátkem zaří po vyzrání letorostů. Pokud je nezbytně nutné ošetřovat dříve, nebo jedná-li se o sazenice listnáčů, pak musí být sazenice chráněny ochraným krytem. 

Louky a pastviny (obnova trvalých travních porostů)
Proti pampelišce lékařské se vzhledem k její odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 4,7 l / 1 ha, případně aplikaci po několika týdnech opakovat.

Louky a pastviny (retardace)
Údržba extenzivně obhospodařovaných nebo nevyužívaných trvalých travních porostů. Aplikovat při výšce porostu 10 - 15 cm. V případě potřeby, po pominutí retardačního růstu (cca 6 - 8 týdnů) lze aplikaci opakovat. Aplikaci je vhodné během sezóny střídat se sečením. 

Nezemědělská půda (nežádoucí vegetace např. bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská a jiné expandující druhy plevelů)
Roundup® Flex lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách a v areálech podniků a ostatních plochách. Při aplikaci je nutno zabezpečit rovnoměrně zvlhčení celé rostliny. Aplikace se provádí od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen.

Obilniny (mimo množitelské porosty)
V obilninách proti plevelům v polehlých nebo silně zaplevelených porostech v předsklizňové aplikaci používat 10 dní před sklizní. Vlhkost zrna při aplikaci herbicidu má být maximálně 30 %. 

Orná půda (po sklizni kulturních plodin)
Ošetření se provádí po sklizni, kdy pýr dosáhne výšky 15 - 25 cm, tj. má vyvinuté nejméně 3 - 4 listy. 

Zavlažovací kanály
Účinek přípravku je zpomalován chladným a suchým počasím v údobí aplikace. Proti svlačci rolnímu a kopřivě dvoudomé se doporučuje ošetřovat po nasazaní poupat, popř. aplikaci po několika týdnech zopakovat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Uživatel musí mít na paměti, že přípravek může zahubit veškerou vegetaci. 

Železnice
Ošetření lze provádět po celé období vegetace, nejlépe od poloviny května do knoce června. Na plevele vzešlé z půdní zásoby semen je třeba aplikaci zopakovat. 

Řepka olejka (mimo množitelské porosty)
V řepce lze přípravek aplikovat 14 dnů před sklizní, kdy dvě třetiny šešulí mají hnědá zrna. 

Důležité:
Roundup® Flex neskladujeme v kovových nádržích ani nepoužíváme postřikovače s kovovými nádržemi s pozinkovaným vnitřkem či z lehkých kovů, případně bez vnitřní povrchové úpravy plastickými hmotami. Přípravek může ve styku s kovem reagovat a vytvářet přitom lehce zápalný plyn. V blízkosti nádrže je proto zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm. 

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, vodních organizmů, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců kromě včel, půdních mikroorganismů, půdních makroorganismů.
Nevpouštíme domácí zvířata na ošetřenou plochu po dobu 10 - 14 dní, dokud zelená hmota nezačně odumírat. 

e-shop

5138-semena.jpg

osivo.jpg

dobrá semena.png

V Drogerii Kaška už  máme

   vše připravené na jaro..